UNINETTUNO University

Uninettuno_logo

Det internationella telematikuniversitetet UNINETTUNO, som inrättades genom ett dekret av den 15 april 2005 från det italienska ministeriet för utbildning, universitet och forskning, utfärdar akademiska titlar med rättslig status i Italien, Europa och Medelhavsländerna, för grundexamen (kandidat), specialiseringsexamen (master), doktorsexamen och magisterexamen. Vid det internationella telematikuniversitetet UNINETTUNO ger framstående högskolelärare från viktiga universitet över hela världen sina kurser i internetbaserade verkliga och virtuella utrymmen på italienska, arabiska, engelska och franska.

En dröm som har gått i uppfyllelse: med UNINETTUNO kan du studera vid ditt universitet var du än befinner dig utan tidsliga eller rumsliga begränsningar.

Internationellt samordningscenter

UNINETTUNOs organisationsstruktur framstår som en “nätverksstruktur”: ett samordningscenter och tekniska poler och produktionscenter, belägna på nationella och internationella territorier, sammankopplade genom datorbaserade nätverk och även genom sändande och mottagande parabolantenner. För närvarande kan UNINETTUNO förlita sig på de tekniska poler som redan har inrättats i Italien samt på de anläggningar och den teknik som finns i 31 tekniska poler och 9 produktionscenter som har inrättats vid universitet och yrkesutbildningscentrum hos partnerna i Med Net’U-projektet och som är baserade i elva länder i det europeiska medelhavsområdet.