Resultat

Index

IO1 — Jämförande studie: Förbättra effektiviteten av digital högskoleutbildning

Jämförande studie Sammanfattning

IO2 - Handboken för viktiga pedagogiska principer för effektiv digital undervisning och inlärning

Handbok om viktiga pedagogiska principer för effektiv digital undervisning och inlärning – IO2, Leveransklar 2.3

IO3 - iSurvive-kompassen: verktygssats för vägledning på nätet och en anpassad digital handlingsplan för skapandet av interaktivt och spelifierat digitalt innehåll

Registrera dig i iSurvive – Digital Roadmap för att designa interaktivt innehåll online
kurs:   https://isurvive.projectlibrary.eu/

Konfigurera metodik och arbetsplan för iSurvive-kompass: Orienteringsverktyg online och anpassad digital färdplansapplikation för att skapa interaktivt och spelifierat innehåll online

IO4 - Utbildning genom en storskalig, öppen digital kurs (en så kallad MOOC)

Registrera dig i iSurvive – Digital Roadmap för att designa interaktivt innehåll online
kurs:   https://isurvive.projectlibrary.eu/
Utvärderings- och rekommendationsrapport