Slutkonferens

Deltagarna hade möjlighet att lyssna på projektresultaten: iSurvive-kompassen, MOOC och utbildningsresultaten.
Presentationerna visade produkternas användbarhet, utvärdering och rekommendationer för framtiden.
Under evenemanget hölls även en presentation och diskussion med en expert på elearning.
Final Conference - iSurvive Project

Presentationer

IO1. Presentation av resultaten av den jämförande analysen i projektets första uppgift – av Grzegorz Koszela (SGGW).
IO2. En guide till effektiv undervisning och inlärning online – av Katarzyna Czech (SGGW)
IO3. Funktionalitet och bedömning av effektiviteten hos verktyget iSURVIVE compas – av Mariusz Hamulczuk (SGGW)
IO4. Resultat av pilotutbildningen – av Luiza Ochnio (SGGW)
iSURVIVE – Den digitala färdplanen – av Luiza Ochnio (SGGW)