iSurvive-Online-E-Learning-wide

iSurvive - Digital färdplan för utformning av interaktivt innehåll på nätet

Den senaste och aldrig tidigare skådade situationen med de restriktioner som har införts för att undvika spridningen av covid-19 har belyst de allvarliga bristerna beträffande lärandeverksamhet på nätet (digital undervisning), i synnerhet när det kommer till högre utbildningsinstitutioner. Universiteten kan ha varit snabba med att använda digitala plattformar för att sända sina föreläsningar.

iSurvive-projektet kommer att hjälpa högskolelärare att omvandla sina digitala kurser genom användning av interaktivt lärande, spelifiering och lärande 2.0, vilket kommer att motivera både lärarna och studenterna att följa de digitala kurserna och ytterligare etablera digitalt lärande som en högkvalitativ utbildningsmetod och inte bara en påtvingad lösning.

Konsortium

Immateriella resultat (IO)

  • IO1: Jämförande studie: Förbättra effektiviteten av digital högskoleutbildning
  • IO2: Handboken för viktiga pedagogiska principer för digital undervisning och inlärning
  • IO3: iSurvive-kompassen: verktygssats för vägledning på nätet och en anpassad digital handlingsplan för skapande av interaktivt och spelifierat innehåll

  • IO4: Utbildning genom en storskalig, öppen digital kurs (en så kallad MOOC)