Międzynarodowy Uniwersytet UNINETTUNO

Uninettuno_logo

Międzynarodowy Uniwersytet UNINETTUNO jest placówką nauczania na odległość, oferującą studia na następujących kierunkach: Inżynieria, Prawo, Psychologia, Literatura, Nauki o Komunikacji i Ekonomia. UNINETTUNO liczy około 28 000 studentów pochodzących ze 168 różnych krajów.

UNINETTUNO zapewnia kursy w 5 językach (włoski, angielski, francuski, arabski, grecki) poprzez platformę e-learningową UNINETTUNO (http://www.uninettunouniversity.net).

UNINETTUNO ma bogate doświadczenie w Europie i na arenie międzynarodowej w projektach dotyczących innowacji społecznych i cyfrowych, których głównymi produktami są szeroko zakrojone badania i analizy, innowacyjne programy, programy nauczania, szkolenia oraz inicjatywa możliwa dzięki technologiom ICT stosowanym w procesach nauczania i uczenia się.