Partners

För att garantera det vetenskapliga värdet av projektresultaten består partnerskapet av organisationer som har både erfarenhet och kunskap för att framgångsrikt utveckla projektresultaten:

1) Warsaw University of Life Sciences, Polen
2) DIMITRA Education and Consulting, Grekland
3) Centre for Research and European Studies, Italien
4) International Telematics’ University UNINETTUNO, Italien
5) ITPIO, Bulgarien
6) The University of National and World Economy, Bulgarien
7) Folkuniversitetet, Sverige

SGGW-godlo-ciemnozielony-RGB
Uninettuno_logo-web