CRES – Centrum för forskning och europastudier

Logo-Cres-web

CRES – Centrum för forskning och europastudier —Framtidens företag är en nybildad europeisk ideell förening som har grundats av tio organisationer från 8 olika länder (DE, ES, EL, IT, MT, PT, SE, RU) med värdefull erfarenhet och specifik expertis för ett innovativt utvecklingsperspektiv på ”framtidens företag”.

Det inkluderar flera aktörer (t.ex. offentliga och privata universitet, företag, skolor, osv.) från hela Europa som samarbetar för att utveckla och genomföra studier, forskning och europeiska projekt inom området för personalledning (HRM), utbildning, informations- och kommunikationsteknik (ICT), social inkludering och kvalitetssäkring (QA) för att förbättra och framhäva sina medlemmars professionella nätverk och därmed främja aktivt medborgarskap i hela Europa.