ITPIO

Logo-ITPIO-grey_web

Institutet för utbildning av personal inom internationella organisationer (ITPIO) är en privat icke-vinstdrivande organisation — en icke-statlig organisation med status som förening, som grundades 2010.

Medlemmar i ITPIO är praktiskt taget representanter för viktiga intressenter inom utbildningsområdet – 5 ledande bulgariska universitet och högskolor, det mäktigaste fackförbundet i Bulgarien, nationella arbetsgivarorganisationer, lokala och regionala myndigheter, 7 små och medelstora företag, 3 vuxenutbildningsleverantörer, 7 yrkesutbildningscentrum, 11 icke-statliga organisationer som är verksamma inom utbildnings- och ungdomsområdet, däribland 2 ungdomsföreningar, 2 regionala utbildningsdepartementet, många skolor, lärarföreningar och individer – framstående experter inom utbildning, sysselsättning samt ekonomiska och akademiska sfärer.

ITPIO:s huvudsakliga verksamhet omfattar alla utbildningssektorer – allmän utbildning, yrkesutbildning och högre utbildning. Alla är fokuserade på att förbättra de utexaminerades konkurrenskraft på arbetsmarknaden. ITPIO är också engagerat i forskningsverksamhet och analyser, konsultation av utbildnings-, sysselsättnings- och ungdomspolitik och praxis på nationell, regional och lokal nivå, utarbetande av strategiska dokument rörande utbildning och ungdom, anordnande av utbildningar, diskussionsforum som syftar till att förbättra förbindelser mellan nationella, regionala, lokala myndigheter och den icke-statliga sektorn, samtidigt som det följer de moderna trenderna i civilsamhällets utveckling.