Folkuniversitetet (FU)

Folkuniversitetet (FU) är ett nationellt icke-vinstdrivande vuxenutbildningsförbund.

Det sysselsätter omkring 400 lärare på heltid och ytterligare 7000 lärare på deltid. En administrativ personalstyrka på cirka 500 personer arbetar med administration och utveckling. Genom samarbetet med andra FU-kontor i Sverige har Folkuniversitetet Uppsala en nationell täckning. Folkuniversitetet registrerades 1954 och är numera en ledande organisation i Sverige inom vuxenutbildning och livslångt lärande (yrkesutbildningar, gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsutbildningar).

Folkuniversitetet erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning, både grundläggande och fortlöpande yrkesutbildning, gymnasieutbildning och arbetsmarknadsutbildning.

Dess avdelning för internationellt samarbete har en betydande bakgrund i arbetet med Erasmus+-projekt. Det bedrivs omfattande internationellt inriktad verksamhet, däribland språkkurser, kurser utomlands och projekt med internationell inriktning.