CRES – Centre for Research and European Studies

Logo-Cres-web
CRES – Център за проучвания и европейски изследвания – Бъдещ бизнес, е новосформирана европейска асоциация с нестопанска цел, основана от десет организации от 8 различни държави (Германия, Испания, Гърция, Италия, Малта, Португаиля, Швеция, Русия), с ценен опит и специфична експертиза за иновативна перспектива за развитие на „бъдещия бизнес“. Той включва няколко участници (напр. публични и частни университети, бизнеси, училища и т.н.) от цяла Европа, които обединяват сили за разработване и изпълнение на проучвания, изследвания и европейски проекти в областта на управлението на човешките ресурси, образованието и обучението, ИКТ, социалното приобщаване и осигуряване на качество, за да подобри и оцени професионалната мрежа на своите членове и по този начин да насърчи активното гражданство в цяла Европа.