CRES – Centrum Badań i Studiów Europejskich

Logo-Cres-web
CRES – Centrum Badań i Studiów Europejskich – Future Business to nowo powstałe europejskie stowarzyszenie non-profit założone przez dziesięć organizacji z 8 różnych krajów (DE, ES, EL, IT, MT, PT, SE, RU). Obejmuje kilka podmiotów (np. uniwersytety publiczne i prywatne, przedsiębiorstwa, szkoły itp.) z całej Europy, które łączą siły w celu opracowania i realizacji studiów, badań i projektów europejskich w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, edukacji i szkoleń, technologii informacyjno-komunikacyjnych, społecznych integracji i zapewniania jakości w celu wzmocnienia i waloryzacji profesjonalnej sieci swoich członków, a tym samym promowania aktywnego obywatelstwa w całej Europie.