iSurvive-Online-E-Learning-wide

iSurvive - Cyfrowa mapa drogowa do projektowania interaktywnych treści online

Pandemia COVID-19 oraz towarzyszące jej liczne restrykcje spowodowały, że wszystkie szkoły, w tym uczelnie wyższe zostały zmuszone do prowadzenia zajęć na odległość. Na taką zmianę nie były przygotowane ani instytucje, ani nauczyciele, w tym nauczyciele akademiccy oraz studenci i uczniowie. Projekt „iSURVIVE – Digital Roadmap for designing online interactive content” ma na celu pomóc wykładowcom akademickim w udoskonaleniu ich kursów online poprzez wykorzystanie interaktywnych narzędzi, gier, rywalizacji itp. Projekt ma także zachęcić zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich do wykorzystywania e-learningu, jako efektywnej metody nauczania a nie tylko jako wymuszonego przez pandemię krótkoterminowego rozwiązania.

Konsorcjum

Wyniki intelektualne

  • IO1: Studium porównawcze: ocena jakości zrealizowanych zajęć online, wykrycie braków i luk w nauce online oraz znalezienie technik, które w opinii uczniów i nauczycieli mogą wzbogacić i usprawnić naukę online.
  • IO2: Przewodnik po kluczowych zasadach pedagogicznych dotyczących nauczania i uczenia się online
  • IO3: Kompas iSurvive: internetowy zestaw narzędzi służących do wyboru efektywnych narzędzi do tworzenia interaktywnych treści (cyfrowa mapa drogowa dla nauczycieli akademickich tworzących swoje kursy e-learningowe)
  • IO4 Szkolenia MOOC