Folkuniversitetet (FU)

Folkuniversitetet (FU) е национална асоциация с нестопанска цел за обучение на възрастни.
В нея работят около 400 учители на пълно работно време и още 7000 учители на непълно работно време. Административен персонал от около 500 души се занимава с администрацията и развитието.

Благодарение на сътрудничеството с други офиси на FU в Швеция, FU-Uppsala има национално покритие. Folkuniversitetet е регистрирана през 1954 г. и днес е водеща организация в Швеция в областта на образованието за възрастни и ученето през целия живот

Folkuniversitetet предлага широк спектър от образование за възрастни, както начално, така и продължаващо, професионално образование и обучение, средно образование и обучение за пазара на труда.

Отделът за международно сътрудничество има значителен опит в работата по проекти по програма „Еразъм+“. Той провежда множество международно ориентирани дейности като езикови курсове, курсове в чужбина и проекти с международен акцент.