DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting jest jedną z największych i najczęściej nagradzanych organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) z ośrodkami szkoleniowymi w pięciu miastach w Grecji.

DIMITRA posiada akredytację Krajowej Organizacji ds. Certyfikacji Kwalifikacji i Poradnictwa Zawodowego oraz greckiego Ministerstwa Edukacji na oferowanie zarówno początkowych, jak i ustawicznych kursów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz usług doradczych, a jednocześnie była wielokrotnie wyróżniana za swoją doskonałość.

DIMITRA, jako Koordynator lub partner, ma na koncie ponad 150 ponadnarodowych projektów i działań w ramach licznych programów badawczo-rozwojowych, integracji społecznej i LLL oraz inicjatyw społecznych. Praca i innowacyjne osiągnięcia DIMITRY we wspieraniu zatrudnienia i doskonaleniu umiejętności w zakresie przedsiębiorczości zostały docenione przez wiele instytucji na poziomie krajowym i europejskim.