Wyższa Szkoła Gospodarki Narodowej i Światowej /UNWE/

Wyższa Szkoła Gospodarki Narodowej i Światowej /UNWE/ jest najstarszą, najbardziej prestiżową i największą uczelnią ekonomiczną w Bułgarii i Europie Południowo-Wschodniej.

W 2017 roku UNWE po raz trzeci uzyskała najwyższą spośród wszystkich bułgarskich uczelni ocenę jakości kształcenia udzielaną przez Narodową Agencję Akredytacji i Oceny w Bułgarii. W UNWE pracuje około 500 wykładowców, w tym 300 profesorów i profesorów nadzwyczajnych.

UNWE posiada System Zarządzania Jakością w Edukacji certyfikowany przez Intertek zgodnie z Międzynarodową Normą ISO 9001:2008.

UNWE współpracuje ze 133 uczelniami z całego świata, współpracując z nimi przy wspólnych programach studiów magisterskich, projektach naukowo-badawczych, kształceniu na odległość, wymianie studentów i wykładowców.