DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting е една от най-големите и най-награждавани организации за професионално образование и обучение (ПОО) с центрове за обучение в пет (5) града в Гърция.
DIMITRA е акредитирана за предлагане както на начални, така и на продължаващи курсове за ПОО и консултантски услуги от Националната организация за сертифициране на квалификации и професионално ориентиране и гръцкото министерство на образованието, като многократно е отличавана за своите отлични постижения. DIMITRA, като координатор и като партньор, има сериозен опит в над 150 транснационални проекта и дейности в рамките на множество програми за научноизследователска и развойна дейност, социална интеграция, програми за учене през целия живот и инициативи на общността.
Работата и иновативните постижения на DIMITRA в подкрепа на пригодността за заетост и повишаване на предприемаческите умения за всички, са признати за най-добра практика на национално и европейско ниво чрез много награди.