Международният телематичен университет UNINETTUNO

Uninettuno_logo

Международният телематичен университет UNINETTUNO, създаден с указ от 15 април 2005 г. на италианското министерство на образованието, университетите и научните изследвания, предоставя академични звания с юридическа стойност в Италия, Европа и средиземноморските страни за първи цикъл (бакалавър) степени, степени на специализация (магистър), докторски степени и магистърски степени. В Международния телематичен университет UNINETTUNO изтъкнати преподаватели от важни университети по света изнасят своите курсове в интернет-базирани реални и виртуални пространства на италиански, арабски, английски и френски език. Една сбъдната мечта: с UNINETTUNO можете да посещавате университета си от където и да сте, без повече ограничения на пространството и времето.
Международен координационен център
Организационната структура на UNINETTUNO изглежда като „мрежова“ структура: Координационен център и технологични полюси и производствени центрове, разположени на национални и международни територии, свързани помежду си чрез компютърно базирани мрежи, а също и чрез предавателни и приемащи сателитни антени. В момента UNINETTUNO може да разчита на вече създадените технологични центрове в Италия, както и на съоръженията и технологиите на 31 технологични стълба и 9 производствени центъра, създадени в университетските кампуси и центрове за професионално обучение на проекта Med Net’U партньори и базирани в 11 страни от евро-средиземноморската зона.