iSurvive – Проектът

iSurvive-Online-E-Learning-wide

iSurvive - цифрова пътна карта за проектиране на онлайн интерактивно съдържание

Неотдавнашната безпрецедентна ситуация на ограниченията, наложени за избягване на разпространението на КОВИД-19, извади наяве сериозните недостатъци по отношение на онлайн учебните дейности, особено що се отнася до висшите учебни заведения. Университетите може би побързаха да използват онлайн платформи за лекциите си.

Проектът iSurvive ще помогне на университетските преподаватели да трансформират своите онлайн курсове, като използват интерактивно обучение, геймификация и обучение 2.0, което ще мотивира както преподавателите, така и студентите, да следват онлайн курсовете и допълнително ще утвърди електронното обучение като висококачествен образователен метод, а не просто като едно принудително решение.

Консорциум

Интелектуални резултати

  • IO1: Сравнително проучване: Повишаване ефективността на онлайн обучението във висшето образование
  • IO2: Ръководство за ключови педагогически принципи на онлайн преподаване и учене
  • IO3: Компас iSurvive: онлайн инструментариум за ориентиране и персонализирана дигитална пътна карта за създаване на интерактивно и геймифицирано съдържание
  • IO4: MOOC обучение