ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 24 май във Варшавския университет за науки за живота беше организирана Заключителна конференция по проекта iSurvive.
Участниците имаха възможност да се запознаят с резултатиете от проекта: Компас iSurvive, MOOC и резултатите от обучението. Беше показана полезността на продуктите, тяхната оценка, препоръки за бъдещето.
По време на събитието имаше и презентация и дискусия с експерт по електронно обучение.
Final Conference - iSurvive Project

презентации

IO1. Представяне на резултатите от сравнителния анализ по първата задача на проекта – от Grzegorz Koszela (SGGW).
IO2. Ръководство за ефективно онлайн преподаване и учене – от Katarzyna Czech (SGGW)
IO3. Функционалност и оценка на ефективността на инструмента iSURVIVE compas – от Mariusz Hamulczuk (SGGW)
IO4. Резултати от пилотното обучение – от Луиза Очнио (SGGW)
iSURVIVE – цифровата пътна карта – Луиза Очнио (SGGW)