Университетът за национално и световно стопанство /УНСС/

Университетът за национално и световно стопанство /УНСС/ е най-старият, най-престижният и най-големият икономически университет в България и Югоизточна Европа. Академичното ръководство насочва усилията си към реализирането на основните цели на УНСС: да подготвя елита на страната, както винаги е правил от създаването си; да бъде лидер в българското висше образование – неразделна част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, желаещи да придобият съвременно образование; да предоставя конкурентни образователни услуги.
През 2017 г. УНСС получи за трети път най-високата оценка сред всички български университети за шестгодишен период от Националната агенция за оценяване и акредитация.
УНСС има 8 факултета: Общоикономически факултет, Финансово-счетоводен факултет, Факултет „Управление и администрация“, Факултет „Икономика на инфраструктурата“, Факултет „Международна икономика и политика“, Факултет „Приложна информатика и статистика“, Бизнес факултет и Юридически факултет. Разполага с 34 катедри; Институт за следдипломна квалификация, Център за факултетно обучение и Школа за чужди езици, Институт за икономика и политика, Институт за интелектуална собственост и трансфер на технологии, Институт по предприемачество; Център за дистанционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение в Хасково, Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.
В УНСС работят около 500 преподаватели, като 300 от тях са професори и доценти.
УНСС разполага със система за управление на качеството на образованието, сертифицирана от Intertek в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008.
УНСС заема висококонкурентни позиции. Традиционно той има най-голям брой кандидат-студенти и рекорден брой отличници в сравнение с останалите университети у нас.
УНСС е най-големият български университет. В него се обучават 21 534 студенти в редовна и дистанционна форма на обучение в 43 бакалавърски специалности и 88 магистърски специалности, както и около 500 български и чуждестранни докторанти, обучаващи се в 41 докторски програми.
УНСС си сътрудничи със 133 университета от цял свят, като работи с тях по съвместни магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели.
В УНСС е въведена кредитна система, която осигурява възможност за студентска мобилност между специалностите, както и между други български и чуждестранни университети.
Изданията на УНСС включват Алманах, Годишник и Научни трудове, както и научните списания „Икономически и социални алтернативи“, „Икономически алтернативи“, „Бизнес и право“, „Вестник на УНСС“.
От създаването си преди 100 години досега преподаватели и възпитаници на УНСС са изтъкнати учени, правителствени дейци, министър-председатели, министри, депутати, политици, първият български еврокомисар след влизането в сила на Лисабонския договор, първият българин – управляващ директор на Международния валутен фонд /МВФ/, първият българин – генерален директор на Евростат, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. През последните години шестима от българските министър-председатели са възпитаници на УНСС, включително и първата жена министър-председател.
Носители на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на УНСС са авторитетни личности от Европа и САЩ, сред които са: Джоузеф Стиглиц и Пол Кругман, носители на Нобелова награда за икономика, Франц Фишлер, европейски комисар по земеделие, Вацлав Клаус, президент на Чешката република, Данута Хюбнер, европейски комисар, Франсис Гъри, генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Жан Клод Трише, президент на Европейската централна банка, Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН /СООНТ/, Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО и др.