Резултати

Индекс

IO1 – Сравнително изследване: Повишаване на ефективността на онлайн обучението във висшето училище

Резюме на сравнителното проучване

IO2 – Ръководство за ключови педагогически принципи за ефективно онлайн преподаване и учене

Дигитална пътна карта за проектиране на интерактивно онлайн съдържание

IO3 – iSurvive компас: Инструментариум за онлайн ориентация и персонализирано приложение за цифрова пътна карта за интерактивно и игрово създаване на онлайн съдържание

Запишете се за iSurvive – цифрова пътна карта за проектиране на онлайн интерактивно съдържание курс: https://isurvive.projectlibrary.eu/

Изготвяне на методология и работен план за компаса iSurvive: Инструментариум за онлайн ориентация и персонализирано приложение за цифрова пътна карта за създаване на интерактивно и игрово онлайн съдържание

IO4 – MOOК обучение

Запишете се за iSurvive – цифрова пътна карта за проектиране на онлайн интерактивно съдържание курс: https://isurvive.projectlibrary.eu/
Доклад за оценка и препоръки