Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Προσωπικού σε Διεθνείς Οργανισμούς (ITPIO)

Logo-ITPIO-grey_web

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Προσωπικού σε Διεθνείς Οργανισμούς (ITPIO) είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός – ΜΚΟ με το καθεστώς της Ομοσπονδίας, που ιδρύθηκε το 2010.
Τα μέλη του ITPIO είναι πρακτικά εκπρόσωποι των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης – 5 κορυφαία βουλγαρικά πανεπιστήμια και κολέγια, το ισχυρότερο συνδικάτο της Βουλγαρίας, η εθνική ένωση εργοδοτών, τοπικές και περιφερειακές αρχές, 7 ΜΜΕ, 3 πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων, 7 κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, 11 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων 2 ενώσεων νεολαίας, 2 περιφερειακών τμημάτων εκπαίδευσης, πολλά σχολεία, ενώσεις καθηγητών σχολείων και άτομα – εξέχοντες εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της απασχόλησης, της οικονομίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Οι κύριες δραστηριότητες του ITPIO καλύπτουν όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς – γενική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλες επικεντρώνονται στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Το ITPIO ασχολείται επίσης με ερευνητικές δραστηριότητες και αναλύσεις, συμβουλευτική των πολιτικών και πρακτικών για την εκπαίδευση, την απασχόληση και τη νεολαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, την εκπόνηση στρατηγικών εγγράφων, που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων, φόρουμ συζητήσεων με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών, τοπικών αρχών και του μη κυβερνητικού τομέα, ακολουθώντας παράλληλα τις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών.