ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Στις 24 Μαΐου στο Πανεπιστήμιο Βιοεπιστημών της Βαρσοβίας διοργανώθηκε το τελικό συνέδριο του έργου iSURVIVE.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τα αποτελέσματα του έργου: την εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα iSurvive και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.
Οι παρουσιάσεις έδειξαν τη χρησιμότητα των προϊόντων, την αξιολόγηση και τις συστάσεις για το μέλλον. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρξε επίσης παρουσίαση και συζήτηση με εμπειρογνώμονα σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης.
Final Conference - iSurvive Project

Παρουσιάσεις

IO1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής ανάλυσης στην πρώτη εργασία του έργου – από τον Grzegorz Koszela (SGGW).
IO2. Ένας οδηγός για αποτελεσματική διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση – από την Katarzyna Czech (SGGW)
IO3. Λειτουργικότητα και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εργαλείου iSURVIVE compas – Mariusz Hamulczuk (SGGW)
IO4. Αποτελέσματα της πιλοτικής κατάρτισης – από την Luiza Ochnio (SGGW)
iSURVIVE – Ο ψηφιακός οδικός χάρτης – από τη Luiza Ochnio (SGGW)