Αποτελέσματα έργου

Η ηλεκτρονική μάθηση ή online μάθηση υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Είναι μια μέθοδος που μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική όταν χρειάζεται να παρέχετε μάθηση σε ευέλικτες ώρες, να εξαλείψετε τις αποστάσεις και να μειώσετε το κόστος. Έτσι, κάποιος θα μπορούσε να αισθανθεί ότι μόλις όλα θα έπρεπε να μεταφερθούν στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των περιορισμών της πανδημίας COVID 19, όλοι θα ήταν έτοιμοι και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα η μεταφορά των μαθημάτων στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το 2019 μόνο το 8% όλων των Ευρωπαίων έχουν παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό μάθημα, σύμφωνα με το CEDEFOP (2020), επομένως μπορεί κανείς να φανταστεί, με ένα τόσο χαμηλό ποσοστό παρακολούθησης διαδικτυακών τάξεων, πόσο έτοιμη ήταν η πλειοψηφία να μεταφέρει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες στο διαδίκτυο, και όπως ήταν αναμενόμενο δεν ήταν έτοιμη. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές άρχισαν να απεχθάνονται τα διαδικτυακά μαθήματα, τα κίνητρά τους έπεσαν, έχασαν την κοινωνικοποίηση με τους συμμαθητές τους, καταλήγοντας σε μαθήματα που ο διδάσκων ένιωθε ότι κανείς δεν παρακολουθούσε την τάξη, καθώς δεν υπήρχε αλληλεπίδραση.
Συνεπώς, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την υποστήριξη όσων εμπλέκονται στην εκπαίδευση μέσω διαδικτυακών εκπαιδευτικών ενοτήτων σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις παιδαγωγικές μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης και ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, προωθώντας τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη, εμπλέκοντάς τους στο σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών και προωθώντας την ευημερία τους (CEDEFOP, 2020). Ωστόσο, μετά τη διεξαγωγή μιας έρευνας δεν προέκυψαν αποτελέσματα σχετικά με την οπτική των ακαδημαϊκών και των διδασκόντων ΑΕΙ, καθώς και των φοιτητών, που να δείχνουν ποια είναι η άποψή τους για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτό λοιπόν πρόκειται να παραγάγει το παρόν έργο: Μια συγκριτική μελέτη για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής μάθησης στα ΑΕΙ. Thus, there is an urgent need for supporting those involved in education through online training modules on digital skills and e-learning pedagogies’ and a need to develop further the digital competences of educators promoting their continuous professional development (CPD), involving them in future policy design and fostering their wellbeing (CEDEFOP, 2020). However, after conducting a desk research no outcomes came up concerning the perspective of HE academics and lecturers, as well as students, showering what their point of view on how to boost effectiveness of online learning for all parties involved. So this is what this output is going to produce: A comparative study on boosting the effectiveness of online HE learning.

Ο οδηγός στοχεύει να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ακαδημαϊκών που επιθυμούν να μεταφέρουν τα μαθήματά τους στο διαδίκτυο ή ακόμη και να μετατρέψουν τα μαθήματα που παρακολουθούν πρόσωπο με πρόσωπο σε λίγο πιο ενισχυμένα από πλευράς τεχνολογίας. Θα καλύπτει διάφορες πλευρές της διαδικτυακής διδασκαλίας και της μικτής μάθησης και θα προετοιμάσει τους ακαδημαϊκούς ώστε να είναι έτοιμοι να μετατρέψουν τα δια ζώσης σε διαδικτυακά που θα είναι παρακινητικά και αποτελεσματικά τόσο για τους ακαδημαϊκούς όσο και για τους φοιτητές.
Τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική μεθοδολογία των διαδικτυακών μαθημάτων διαφέρει σημαντικά από τα δια ζώσης μαθήματα, και το 2020 η διαδικτυακή μάθηση έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο, λόγω των περιορισμών για την αποφυγή της εξάπλωσης του COVID19 που κατέστησαν αδύνατη την ύπαρξη τεράστιων αμφιθεάτρων γεμάτων φοιτητές, ωστόσο όλοι οι ακαδημαϊκοί δεν ήταν προετοιμασμένοι να μετατρέψουν τα δια ζώσης μαθήματά τους σε διαδικτυακά. Ωστόσο, τώρα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη όχι μόνο από σπουδαίους καθηγητές ΑΕΙ, αλλά από σπουδαίους καθηγητές ΑΕΙ που μπορούν να λειτουργήσουν στο διαδίκτυο εξίσου επιτυχημένα με την τάξη. Αυτό ακριβώς θα κάνει αυτός ο οδηγός, θα βοηθήσει ακαδημαϊκούς και καθηγητές να δημιουργήσουν επιτυχημένα διαδικτυακά μαθήματα και να έχουν σπουδαία παρουσία στα μαθήματά τους.
Σε αυτόν τον οδηγό η παραδοσιακή παιδαγωγική θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για συμβουλές και πρακτικές προσαρμοσμένες για τη διαδικτυακή μάθηση. Οι συμβουλές θα μπορούσαν να καλύπτουν τη διαχείριση μαθημάτων, τη δημιουργία κοινότητας, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Διαφορετική διδασκαλία που απαιτείται για διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα, πώς να προκαλέσετε συμμετοχή, τεχνικές ερωτήσεων, συζητήσεις και προβληματισμούς, αξιολόγηση κ.λπ.
Ως εκ τούτου, προβλέπεται ότι ο οδηγός αυτός θα χωρίζεται σε κεφάλαια που θα:
Παρουσιάζουν και βοηθούν τους ακαδημαϊκούς να εισέλθουν σε όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διαδικτυακή διδασκαλία. Όταν κάποιος βλέπει ένα πολύ φανταχτερό διαδικτυακό μάθημα με διάφορες διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια, μπορεί να συγκλονιστεί από το αποτέλεσμα κάνοντάς τον να σκεφτεί ότι αυτό είναι έργο πολύ έμπειρων επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων και ότι το κόστος πρέπει να είναι αρκετά υψηλό. Ωστόσο, μόλις εξηγηθεί η τεχνολογία και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, ο καθένας μπορεί να δει ότι έχει την ευκαιρία να “φτιάξει” τα μαθήματά του με διαδραστικές εφαρμογές και ελκυστικές παρουσιάσεις με πολύ χαμηλό κόστος και προσπάθεια.

Αυτό το παραδοτέο θα παρέχει στους καθηγητές και τους ακαδημαϊκούς τα εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργήσουν το διαδραστικό και παιχνιδοποιημένο περιεχόμενο που χρειάζονται.
Κάποιος μπορεί να βρει άπειρα εργαλεία, plugins και λογισμικό, δραστηριότητες στο διαδίκτυο που μπορούν να τον βοηθήσουν να διευκολύνει ένα πολύ ενδιαφέρον και παιχνιδοποιημένο περιεχόμενο για το διαδικτυακό μάθημά του. Ωστόσο, οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί είτε δεν έχουν αρκετό χρόνο για να ψάξουν, να επιλέξουν και να μάθουν όλα αυτά τα εργαλεία που θα κάνουν το περιεχόμενό τους διαδραστικό και παρακινητικό, είτε απλά βρίσκουν κάποια εργαλεία που φαίνονται διασκεδαστικά και χρήσιμα και τα χρησιμοποιούν, άσχετα αν αυτά είναι τα σωστά για την ομάδα-στόχο, τα γνωστικά αντικείμενα, τη διάρκεια του μαθήματος κ.λπ.
Κάποιος πρέπει να έχει την ευκαιρία να συνδυάζει και να ταιριάζει τα εργαλεία και ταυτόχρονα να γνωρίζει ότι αυτά είναι αποτελεσματικά, ώστε να μη χάνει χρόνο με εργαλεία που δεν είναι εφαρμόσιμα γι’ αυτόν. Έτσι, αυτό που πρόκειται να κάνει η πυξίδα του iSurvive είναι να δημιουργήσει έναν κατάλογο με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία για τη δημιουργία διαδραστικού περιεχομένου με τη χρήση των ανοικτών διαδικτυακών πόρων.

Για να μπορέσουν οι καθηγητές ΑΕΙ και οι ακαδημαϊκοί να χρησιμοποιήσουν με επιτυχία τα εργαλεία για τη δημιουργία διαδραστικού και παιχνιδοποιημένου περιεχομένου που θα καταλήξει ο οδικός χάρτης για τα μαθήματά τους, πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτά. Ακολουθώντας τις γενικές αρχές του έργου, οι δραστηριότητες κατάρτισης θα αναπτυχθούν ως διαδικτυακό μάθημα με τη μορφή MOOC. Σύμφωνα με τον ορισμό τους “Τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) είναι δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε μπορεί να εγγραφεί. Τα MOOCs παρέχουν έναν προσιτό και ευέλικτο τρόπο για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, την εξέλιξη της καριέρας σας και την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών εμπειριών σε κλίμακα. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τα MOOCs για να μάθουν για διάφορους λόγους, όπως: ανάπτυξη καριέρας, αλλαγή καριέρας, προετοιμασία για το κολέγιο, συμπληρωματική μάθηση, δια βίου μάθηση, εταιρική ηλεκτρονική μάθηση και κατάρτιση και πολλά άλλα.”
Το MOOC θα περιλαμβάνει ενδιαφέροντα και διαδραστικά σεμινάρια για όλα τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στη δημιουργηθείσα τράπεζα δεδομένων. Κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να τα εξετάσει όλα ή να επιλέξει μόνο αυτά που χρειάζονται για την εφαρμογή των εργαλείων που παρουσιάζονται στον εξατομικευμένο οδικό χάρτη που θα του παρέχει η εφαρμογή iCompass, καθώς όλα τα εργαλεία θα παρέχονται ως επιμέρους ενότητες. Η εφαρμογή iCompass θα συμπεριληφθεί επίσης στην πλατφόρμα Moodle και θα παρέχεται ο Οδηγός βασικών παιδαγωγικών αρχών για αποτελεσματική διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση.
Στην αρχή και στο τέλος της κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι θα περάσουν από μια αυτοαξιολόγηση προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθούν την πρόοδό τους.
Το αποτέλεσμα θα ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη μιας δημοσίευσης με βάση τα αποτελέσματα, τις εμπειρίες των εταίρων και τις καλές πρακτικές του έργου. Θα δώσει την ευκαιρία σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μάθουν περισσότερα για το έργο iSurvive, να δουν πώς χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματά του σε όλες τις χώρες-εταίρους, ποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις γίνονται και να πυροδοτήσουν ιδέες σχετικά με το ότι μπορεί να προσαρμοστεί προς όφελος άλλων εκπαιδευτικών επιπέδων και ομάδων-στόχων.